.     Print this page


Novosti

07.11.2014

Reorganizacija 3.MAJ-a


Restrukturiranje 3.MAJ Brodogradilišta d.d. se nastavlja

Od ove godine je zbog restrukturiranja društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. u primjeni nova organizacija društva 3.MAJ Brodogradilište d.d.

Naime, nakon što je Radničko vijeće 3.MAJ Brodogradilišta d.d. dostavilo svoje primjedbe na prijedlog nove sistematizacije društva, pristupilo se usklađivanju nazivlja radnih mjesta koji se temelje na novoj sistematizaciji i usklađivanju na razini ULJANIK Grupe.

Uprava je u obavezi svakom radniku dostaviti i informaciju o tome kako će do ujednačavanja Kolektivnog ugovora na razini grupe ULJANIK, odnosno do usklađenja sustava plaća, plaće radnika biti obračunavane sukladno postojećem koeficijentu platnog razreda koju radnik ima prema trenutnom Kolektivnom ugovoru, pravilnicima i odlukama 3.MAJ Brodogradilišta, što znači da se plaće radnika ne mijenjaju, tj. ostaju iste.

Prema dogovoru sa sindikatima o ujednačenim grupama poslova radnici su sukladno složenosti skupine poslova raspodijeljeni u deset grupa poslova s pripadajućim koeficijentima kao što je to i dosad bilo riješeno u KU:

Prva skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje. - Koeficijent 1,00

Druga skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadatke, odnosno rad pomoću jednostavnih sredstava za rad za koje su dovoljna pisana uputstva - Koeficijent 1,20

Treća skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova - Koeficijent 1,40

Četvrta skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke za čije obavljanje su potrebne konzultacije u njihovom izvršenju - Koeficijent 1,60

Peta skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju - Koeficijent 1,85

Šesta skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovom izvršavanju - Koeficijent 2,10

Sedma skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja, uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tog područja - Koeficijent 2,20

Osma skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost te projektiranje poslova i zadataka - Koeficijent 2,60

Deveta skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova - Koeficijent 2,80

Deseta skupina poslova - Skupina poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke - Koeficijent 3,20

U cijelom procesu, rukovoditelji su trebali ˝čekirati˝ svako radno mjesto, a sa svim rukovodnim kadrom održano je pet - šest sastanaka na temu nove sistematizacije, izdano je i glasilo poslodavca, a Radničko vijeće i sindikat je na temelju pristiglih primjedbi promptno uputilo nadležnim službama informaciju o pojedinačnim i grupnim nesukladnosti u tom procesu te greške se otklanjaju sukcesivno s rješavanjem radionu po radionu.

Proces se nastavlja, sljedeća faza je potpisivanje Kolektivnog ugovora nakon koje se moraju donjeti novi pravilnici uz obavezu savjetovanja sa radničkoim vijećem koji se temelje na ugovorenim pravima u KU, a koji imaju za cilj podizanje cijene rada i poboljšavanje vrednovanja rada.

Ovim putem pozivamo sve radnike koji su uvidjeli nesukladnosti u novoj sistematizaciji, neka se jave u RV ili sindikat kako bismo dostavili informaciju poslodavcu i navedenu grešku otklonili.

 

 

 

 


Prethodna stranica: Sitemap
Slijedeća stranica: Galerija fotografija


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija Glasilo 'Metalac' Informacije o aktivnostima Kako uštedjeti kod kupnje? Najnovije izmjene na stranicama