.     Print this page


O nama

Podružnica BI 3.MAJ

 • je jedna od 200 podružnica u SMH
 • djeluje od 1990 godine na razini Grupe 3.MAJ (BI 3.MAJ)- bez TIBO-a
 • danas ima oko 1200 članova.
 • ima Gl. sindikalnog povjerenika i sindikalno povjereništvo organizirano po sindikalnim skupinama koje skrbi o pravima članova.

 


SMH

 • SMH ima danas oko 24000 članova.
 • SMH ima organizirano članstvo po podružnicama u trgovačkim društvima kojih ima više od 200.
 • SMH u svakoj podružnici ima sindikalnog povjerenika i sindikalno povjereništvo.
 • SMH u podružnicama djeluje preko devet regionalnih povjereništava, u kojima je profesionalno zaposleno devet profesionalnih regionalnih povjerenika ( 8 reg. povjerenika + tajnik za grad Zagreb)
 • SMH je  udružen s drugim srodnim sindikatima u najveću Središnjicu u Hrvatskoj - Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH)
 • SMH je punopravan član dviju najvećih sindikalnih organizacija u svijetu:
  - Svjetske federacije metalaca (IMF) sa sjedištem u Genevi i
  - Europske federacije metalaca (EMF) sa sjedištem u Bruxellesu.
- Popis sindikalnih organizacija čiji smo članovi

 

ZAŠTO RADNICIMA TREBA SINDIKAT

- Radi konstantnog sukoba interesa rada (radnika ) i kapitala (poslodavca) u kojem sukobu je radnik pojedinačno slabiji u odnosu na poslodavca,

- Sindikat je organizirana udruga stručno i kadrovski osposobljena koja zastupa svoje članove:

 • kod poslodavca u pregovorima o plaći, uvjetima rada, i ostalim
  materijalnim pravima,
 • kod vlasti prilikom rasprave i usvajanja zakonskih propisa koji imaju neposredne posljedice na ekonomski i socijalni položaj radnika,
 • pred sudom, inspekcijama i drugim institucijama državne uprave.

Sindikat je jedina organizacija koja ima pravo na temelju Ustava i zakona Republike Hrvatske u interesu ostvarenja radničkih prava organizirati različite oblike industrijskih akcija uključujući i štrajk

DA LI RADNIK, RADI ČLANSTVA U SINDIKATU MOŽE IMATI POSLJEDICE?

Ne. Pravo na sindikalno organiziranje i djelovanje, zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske. Svako onemogućavanje radnika u organiziranju u sindikat kažnjivo je djelo.

Zakonom o radu od 1996 godine, radnicima su detaljnije propisana prava iz radnog odnosa i na temelju radnog odnosa uključujući i sindikalna prava.

Za nepoštivanje zakonom utvrđenih prava kao i proširenih prava ugovorenih kolektivnim ugovorom, sporazumom ili pravilnikom, poslodavac podliježe kaznenim i prekršajnim
sankcijama.

DA LI JE ČLANSTVO U SMH UVJETOVANO POLITIČKIM ILI NACIONALNIM OPREDJELJENJIMA RADNIKA?

- Nije. SMH se očitovao i svojim Statutom utvrdio svoj profil, a on glasi: "SMH je interesna organizacija
neovisna od političkih stranaka, i vjerskih opredjeljenja. Članovi SMH mogu biti svi zaposleni radnici u Republici Hrvatskoj bez obzira na vjersku, nacionalnu, spolnu, političku i socijalnu pripadnost, pod uvjetom da prihvate i poštuju Statut SMH".
- Iznimno, članom sindikata ne mogu biti članovi uprava trgovačkih društava, državni dužnosnici i članovi nadzornih odbora osim ako na tu dužnost nisu izabrani kao predstavnici radnika

KAKO RADNIK POSTAJE ČLAN SINDIKATA

Radnik postaje članom sindikata dragovoljno potpisujući Pristupnicu. Svojim potpisom se obvezao poštivati Statut SMH ,kao i sve odluke koje donese najviši organ SMH (Kongres, Glavni odbor).

Radnik se učlanjuje u SMH u jednoj od sindikalnih podružnica u trgovačkom društvu u kojemu ima ugovor o radu, ili u regionalnom povjereništvu.
- Registar članstva vodi se paralelno na tri mjesta. U sindikalnoj podružnici SMH, regionalnom povjereništvu na kojemu je sjedište podružnice i Središnjici SMH u centralnoj evidenciji.
Za sve vanjske podatke o članstvu isključivo je nadležna Središnjica SMH

Na temelju Pristupnice radniku-članu, Središnjica SMH izdaje Sindikalnu iskaznicu koja sadrži slijedeće podatke:

 • Ime i prezime, godinu mjesec i dan rođenja,
 • Jedinstveni matični broj i
 • Broj sindikalne iskaznice
 • Godina izdavanja sindikalne iskaznice

 

KAKO I KADA PRESTAJE ČLANSTVO U SMH?

Na temelju pisane izjave o dragovoljnom istupanju iz SMH Danom umirovljenja člana, Danom smrti člana,
Isključenjem iz SMH radi:
- neopravdanog neplaćanja sindikalne članarine uzastopno tri mjeseca,
- kandidiranja na protivničkoj listi za radnička vijeća
- kaljanja ugleda SMH
- svih drugih prekršaja sukladno Statutu SMH

KOJE DUŽNOSTI IMA ČLAN SMH?

U potpunosti poštivati sve odrednice Statuta i odluka najviših tijela SMH, Kongresa, Glavnog odbora i
izvršnih organa SMH.

Obavezno odazvati se na sve pozive SMH na akcije koje SMH provodi u cilju ostvarenja većih i boljih socijalnih prava, kao što su javni prosvjedi, štrajkovi i demonstracije.

ŠTO ČLAN DOBIVA UČLANJENJEM U SMH?

Pravo na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred sudom u sporovima iz radnog odnosa. Zastupanje radnika kod poslodavca sa svrhom ostvarenja svojih radnih i socijalnih prava, utvrđenih ugovorom o radu. Pravo na besplatno sindikalno obrazovanje
Prava iz Kolektivnog ugovora kao što su:
- Veću ugovorenu plaću,
- Veći broj dana godišnjeg odmora od zakonom propisanih
- Subota, koja se ne računa u godišnji odmor,
- Veću naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
- Pravo na ugovorenu Božićnicu, Uskrsnicu i regres za godišnji odmor
- Osiguranje za vrijeme rada,
- Jubilarne nagrade, otpremnine radi tehnološkog viška, i druga novčana prava
- Plaćeni dopust do 7 dana i dr.

DA LI SU TRGOVAČKA DRUŠTVA "POKRIVENA" KOLEKTIVNIM UGOVOROM?

SMH nije sklopio nacionalni kolektivni ugovor, a pregovori su u tijeku i traju već nekoliko godina

SMH je sklopio 116 kolektivnih ugovora na razini trgovačkih društava, koji se primjenjuje na 65% zaposlenih radnika

ISPLATI LI SE FINANCIJSKI BITI ČLAN SMH?

Svakako.
Zašto?
Prosudite sami.

Dajem:

 • Mjesečnu članarinu u iznosu 1% od plaće što u prosjeku iznosi danas 30 do 40 kuna ( tri kutije cigareta ili 4 pive).
 • 40% od tog iznosa ostaje u podružnici za njene potrebe.
 • 60% uplaćuje se u Središnjicu SMH.


Dobivam:

 • Pravnu pomoć i zaštitu u radnim sporovima. ( odvjetnička tarifa je danas od 500 do 2000 kuna po jednom predmetu ).
 • Zastupanje pred poslodavcem o uvjetima rada, o plaći, o svim pravima iz rada.
 • Članstvo u jednoj velikoj sindikalnoj obitelji, posredno i s čitavim svijetom, a time i veća sigurnost u globaliziranom svijetu.

Prethodna stranica: Početna
Slijedeća stranica: Popis asocijacija čiji smo članovi


Početna | O nama | Popis asocijacija čiji smo članovi | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija | Glasilo 'Metalac' | Informacije o aktivnostima | Kako uštedjeti kod kupnje? | Najnovije izmjene na stranicama |