.     Print this page


Dokumenti

Razni dokumenti:

PITANJA RADNIKA U ZADNIH MJESEC DANA (RUJAN 2018)

Prava radnika u slučaju otkaza ugovora o radu 02_2019

Prava radnika u slučaju stečaja 02_2019

 

Kolektivni ugovor Grupe ULANIK d.d. na snazi:

-Kolektivni ugovor Grupe ULJANIK d.d.

-Evidencija KU Grupe ULJANIK d,d,

-Aneks I (DODATKA I) Grupe KU ULJANIK d.d.

-Evidencija Aneks I KU Grupe ULJANIK d.d.

-Aneks II KU Grupe ULJANIK d.d

-Evidencija Aneks II KU Grupe ULJANIK d.d.

-Aneks III KU Grupe ULJANIK d.d. i evidencija Aneks III KU Grupe ULJANIK d.d.

-Odluka o otpremninama 2017.

-Aneks IV KU 3.MAJ Brodogradilište d.d. 12.mj.2022.g.

-SOCIJALNI SPORAZUM od 21.8.2023. - 3.MAJ Brodogradilište d.d. i 3.MAJ Rijeka 1905 d.o.o. za brodogradnju i SMH-IS i SIKD

 

Dokumenti KU 3.MAJ koji više nije na snazi:

-Kolektivni ugovor

- Aneks I Kolektivnog ugovora

- Aneks II Kolektivnog ugovora

-Aneks III Kolektivnog ugovora

 

Za Humitarni malonogometni turnir:

Pravila malognogometa

 

Dokumenti Podružnice 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE:

-Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju

- Izvještaj o radu

- Financijski izvještaj

- Program rada

- Pravilnik o pomoći članovima u Podružnici 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE

-STATUT SMH-IS

-UPUTA O UPLATI ČLANARINE SA ČLANOVE SMH-IS U 3.MAJ-u

 

 Prethodna stranica: Pristupnica
Slijedeća stranica: Pregled novosti


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija | Glasilo 'Metalac' | Informacije o aktivnostima | Kako uštedjeti kod kupnje? | Najnovije izmjene na stranicama |