.     Print this page


Početna

14.07.2013

Ministarstvo gospodarstva objavilo ugovor o prijenosu dionica


Na stranicama Ministarstva gospodarstva objavljen ugovor o prijenosu dionica 3.maja.

UGOVOR O PRODAJI I PRIJENOSU DIONICA BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE 3. MAJ d.d. RIJEKA (3MAJ-R-A ) sklopljen dana 28. lipnja 2013. godine između:

1.         Republika Hrvatska, Trg sv. Marka 6, Zagreb, OIB: 52634238587;

2.         Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Mihanovićeva 3, Zagreb, OIB: 84397956623;

3.         Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Jurišićeva 1/II, Zagreb, OIB: 94819327944;

4.         Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, Zagreb, OIB: 02958272670;

5.         Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001;

6.         Hrvatske šume d.o.o., Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb, OIB: 69693144506; i

7.         Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d., Avenija V. Holjevca 20, Zagreb, OIB: 25739577568,

svi zastupani po Ivanu Vrdoljak, ministru gospodarstva Vlade Republike Hrvatske, temeljem specijalnih Punomoći i Odluke Vlade Republike Hrvatske(dalje u tekstu: PRODAVATELJI)

i

ULJANIK d.d., Pula, Flaciusova 1, OIB 56243843109 kojeg zastupa Gianni Rossanda, OIB 01797921515, Predsjednik Uprave (dalje u tekstu: KUPAC),

Više na :www.mingo.hr - KLIKNI

 Slijedeća stranica: O nama


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija | Glasilo 'Metalac' | Informacije o aktivnostima | Kako uštedjeti kod kupnje? | Najnovije izmjene na stranicama |