. Obavještavamo članove Sindikata metalaca .

O  mogućnostima  nabavke razne robe

putem sindikalnih kredita


Molimo da obavezno pročitate Pravilnik o dodjeli kredita članovima SMH BI 3.MAJStalne akcije