Sindikat Metalaca Hrvatske podružnica 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE

Liburnijska 3,  51000 Rijeka

telefoni: +385 51 611447              +385 51 631814

fax: +385 51 631814

E-mail: smh-3.maj@ri.t-com.hr

SMH 3.MAJSMH

20.01.2022

Slika preuzeta s www.novilist.hr - Foto Marko Gracin


12.01.2022

slika arhiva (preuzeta s www.novilist.hr /arhiva NL/Sergej Drechsler)


07.12.2020

Objavljujemo tekst koji je bio objavljen u kolovozu i rujnu 2017.g.

o tada pa i sada trenutno aktualnoj temi

Tko je dao nalog da 3.MAJ posudi Uljanikovim društvima preko pola milijarde gotovog novca, a istom trenutku duguje dobavljačima i kooperantima?