Categories: Glavne vijesti
      Date: 25.12.2022
     Title: Potpisan KU u 3.MAJ-u

slika: logo SMH 3.MAJPotpisan Aneks  IV. Kolektivnog ugovora u 3.MAJ-u

Uprava 3.MAJ-a i predstavnici Sindikata metalaca Hrvatske - Industrijskog sindikata te Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije  potpisali su Aneks IV. Kolektivnog ugovora.

Novim Aneksom IV. Kolektivnog ugovora u 3.MAJ Brodogradilištu  uređena su prava i obveze poslodavca i radnika, prilagođena su novim društveno - ekonomskim uvjetima, uz novi stimulativni dio plaće, povećanje postotka za prekovremeni rad, te je u konačnici definiran i nastavak Pregovora za cijelokupni Kolektivni ugovor za koji se pregovara zadnjih tri godine, sukladno Protokolu o pregovorima za Kolektivni ugovor i Sporazuma koji je proizašao nakon Procesa mirenja u travnju ove godine.