Categories: Extra
      Date: 05.12.2018
     Title: OBAVIJEST ZA ČLANOVE SMH-IS 3.MAJ

Obaviještavaju se članovi SMH-IS 3.MAJ da od 01.11.2018. iz realnih razloga više nisu pokriveni policom osiguranja od nezgode UNIQA OSIGURANJA.

SMH-IS 3.MAJ.