Categories: 2009
      Date: 26.08.2009
     Title: Danko Končar u 3.MAJ-u!
Potencijalni ponuđač gosp. Danko Končar najavio sastanak s predstavnicima sindikata u 3.MAJ za petak 28. kolovoza na kojem bi predstavio svoju ponudu za kupnju dionica BI 3.MAJ.

Predstavnici SMH najavili su da će na sastanku inzistirati da se ponuđači obavežu na potpisivanje Socijalnog sporazuma koji će biti sastavni dio Kupoprodajnog ugovora.

Ponuda mora jasno sadržavati: zaštitu i nastavak brodograđevne djelatnosti, zadržavanje radnih mjesta kao i razrađeni plan restrukturiranja cijele Grupe. Također će se inzistirati na još ponekim stavkama koje su od krucijalnog značenja o čemu ćemo Vas izvijestiti naknadno.

 

Glavni sindikalni povjerenik

         Juraj Šoljić