Categories: 2010
      Date: 01.07.2010
     Title: Vlada dala jamstvo 3.MAJ-u
Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju državnog jamstva

u korist Credit Suisse International/Credit Suisse, London Branch, u svrhu realizacije Ugovora o kreditu za financiranje gradnje četri broda (novogradnju 710, 711, 712 i 713.) u 3. Maj Brodogradilištu d.d., Rijeka, za korištenje treće tranše kredita.