Categories: Najave
      Date: 23.10.2009
     Title: Važna obavijest članovima SMH
***

Pozivamo sve članove koji su upućeni na čekanje kod kuće
a to ne žele, da se jave povjerenicima radi
podnošenja zahtjeva za zaštitu prava radnika