.     Print this page


Pregled novosti

29.07.2021

Odluka Vlade RH o gradnji 527


Slika preuzeta s www.skyscrapercity.com


Vlada RH, Zagreb; 29.07.2021.g.

Vlada RH na današnjoj sjednici donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka, u svrhu osiguranja sredstava za sudjelovanje na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 527.

Društvo 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka uputilo je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zamolbu za izdavanjem državnog jamstva za sudjelovanje na javnoj dražbi kojim bi se odobrilo kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za iznos potrebne jamčevine, za dovršetak broda Nov. 527, a koja se nalazi u stečajnoj masi društva Uljanik d.d. u stečaju.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske, izda ispravu o davanju državnog jamstava društvu 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u svrhu osiguranja sredstava za sudjelovanje na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 527 u iznosu 7.429.330,76 HRK, uvećano za troškove kamata i naknada.

Financijska agencija je dana 8. lipnja 2021. godine na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona te članka 247. Stečajnog zakona, a u povodu zahtjeva za prodaju Trgovačkog suda u Pazinu objavila poziv za sudjelovanje u četvrtoj ponovljenoj elektroničkoj javnoj dražbi gdje se kao predmet prodaje utvrđuje prodaja Nov. 527. Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka iz rujna 2019. godine, utvrđena vrijednost broda iznosi 74.293.307,60 kune. Svaki eventualni ponuditelj, sukladno zakonskim propisima, koji je zainteresiran sudjelovati u elektroničkoj javnoj dražbi treba uplatiti 10% jamčevine od utvrđene vrijednosti.

Obzirom da je jedan potencijalni kupac već iskazao interes za dovršetak gradnje 527 po istom modelu kao i završetak gradnje 733 te činjenicu da društvo 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka nije vlasnik broda, a u cilju sudjelovanja društva 3. Maj Brodogradilište d.d. u javnom nadmetanju, te posljedično mogućnošću kupovine Nov 527, a kako bi se ista mogla dovršiti za potencijalnog kupca koji iskaže interes za njezin dovršetak, potrebno je izdati državno jamstvo na iznos 7.429.330,76 HRK, uvećano za troškove kamata i naknada u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka.

Društvo 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka će odmah po ishodovanju kredita, sredstva potrebna za iznos jamčevine uplatiti u korist Financijske agencije. Isto tako, društvo će izdati pisani nalog Financijskoj agenciji da po okončanju javne dražbe sredstva jamčevine uplati u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka.

Nakon Odluke Vlade RH i ishodovanja kreditnog zaduženja društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d., sudjelovati na javnoj dražbi za kupnju broda Nov. 527, što će uvelike osigurati zaposlenost društva u narednim mjesecima.

Više na  www.vlada.gov.hr  - KLIKNI LINK

 


Prethodna stranica: Dokumenti
Slijedeća stranica: Sitemap


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija | Glasilo 'Metalac' | Informacije o aktivnostima | Kako uštedjeti kod kupnje? | Najnovije izmjene na stranicama |