.     Print this page


Novosti

27.10.2015

Zahtjev sindikata za povećanjem plaća


Pregovori o izmjenama KU

U srijedu 21. listopada 2015., temeljem odredbi čl. 26. Kolektivnog ugovora ULJANIK Grupe, na zahtjev sindikata započeli su pregovori o povećanju osnovice za obračun plaće.

S jedne strane pregovarački tim poslodavca, Hrvoje Markulinčić, Boris Dvoršak, Ester Buić, Tatjana Savin Bulešić, te sindikata koji djeluju u Grupi ULJANIK, a iz redova SMH-IS predstavljaju, Đino Šverko i Miho Ciliga (Podružnice SMH-IS na lokalitetu ULJANIK), Juraj Šoljić (Podružnice SMH-IS na lokalitetu 3.MAJ).

Na sljedećim sastancima ˝metalcima˝ će se pridružiti i Danijel Leš, razlog većeg broja metalaca u pregovaračkom timu je velik broj članova SMH-IS kako u 3.MAJ-u tako i u Uljaniku.

Na samom početku sastanka usuglasili protokol o pregovaranju prema kojem će se u dobroj vjeri i s međusobnim uvažavanjem argumenata, razgovarati o dogovorenim temama.

Sindikati su kao osnovnu temu naznačili osnovicu plače iz članka 25.KU, a tim poslodavca je naznačio da nakon navedene rasprave o osnovici plaće, želi raspravljati i o drugim bitnim odredbama KU-a, što će se posebno definirati u samom protokolu o pregovaranju na početku slijedećeg sastanka.

Prijedlog tima sindikata je povećanje sadašnje osnovice plaće iz članka 25 KU.

Nakon prezentiranih zahtjeva i stavova obje strane te određenih argumenata na kojima se isti temelje, pregovori se, sukladno protokolu o pregovaranju, nastavljaju slijedeće srijede u 11.sati.


Prethodna stranica: Sitemap
Slijedeća stranica: Galerija fotografija


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija Glasilo 'Metalac' Informacije o aktivnostima Kako uštedjeti kod kupnje? Najnovije izmjene na stranicama