.     Print this page


Novosti

26.08.2009

Zahtjevi s sastanaka Povjereništava Podružnica SMH u Grupi 3.MAJ te članova Radničkih vijeća s liste SMH iz RV Brodogradilišta, RV MID-a i RV TIBO-a


Dana 25. kolovoza 2009. godine održao se zajednički sastanak Povjereništava Sindikata metalaca Hrvatske Podružnice BI 3.MAJ i Podružnice 3.MAJ TIBO te članova Radničkih vijeća s liste SMH iz RV Brodogradilišta, RV MID-a i RV TIBO-a, na kojem je analizirano aktualno stanje u 3.MAJ-u.

Svi prisutni na sastanku su suglasni s zaključcima stoga od Uprave zahtjevamo :

  • da se za brodove domaćih brodara izvrši plaćanje materijala kako bi se izbjeglo stihijsko slanje radnika na čekanje, te socijalnu osjetljivost svakog pojedinca u takvim odlukama
  • da se utvrdi i sankcionira odgovornost za utvrđene greške koje su se indentificirale na gradnji 707 a koje usporavaju primopredaju broda
  • da se konačno istraži kako je moguće da radnici 3.MAJ-a rade u podnajmu kod kooperanta kojem se u brutu ugovoreni posao plaća 100,00 kn za sat dok se našim radnicima plaća u prosjeku 25,00 kn sat (OJ 217 Brodoizolateri),
  • da se sukladno prijašnjim zahtjevima Odluke i Akti Poslodavca usklade s novim Kolektivnim ugovorom

 

Sastanci Koordinacije Povjereništava SMH u Grupi 3. MAJ i članova Radničkih vijeća s liste SMH u Grupi 3.MAJ će se održavati redovito, a o zaključcima i radnjama o koje ćemo poduzeti obavještavat ćemo Vas pravodobno.

 

 Za Podružnice SMH u Grupi 3.MAJ

 Glavni sindikalni povjerenik

      Juraj Šoljić


Prethodna stranica: Sitemap
Slijedeća stranica: Galerija fotografija


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija Glasilo 'Metalac' Informacije o aktivnostima Kako uštedjeti kod kupnje? Najnovije izmjene na stranicama