.     Print this page


Novosti

29.10.2013

Iz »3. maja« do kraja godine odlazi 400 radnika – piše Novi list


Prenosimo s www.sssh.hr - S promjenom Uljanikove uprave na skupštini dioničara u travnju, započet je sveobuhvatan proces restrukturiranja grupe te integracije riječkog brodogradilišta »3. maj« u proizvodno poslovne procese Uljanika.

Za ovaj vrlo složen projekt preuzimanja brodogradilišta od drugog brodogradilišta, Uljanikova je uprava angažirala međunarodnu konzultantsku kuću AT Kearney koja ima veliko iskustvo upravo u restrukturiranju složenih društava i poboljšanju procesa unutar novih modela organizacije.

Na tim je osnovama tijekom proteklih mjeseci u Uljaniku već odrađen veći dio reorganizacije. Projekt, prodaja i financiranje grupe sada su integrirani u vodeće vlasničko društvo Uljanik d.d.


Na korporativnoj razini spojena su dva društava i to Uljanik Zajednički poslovi i Uljanik Informatika razvoj i investicije u novo društvo Uljanik poslovno informacijski sustavi d.o.o. Potonje društvo sa 160 radnika u Puli i 50 u Rijeci, kroz pravne i računovodstvene te poslove informacijsko komunikacijskih tehnologija i upravljanja ljudskim resursima suportira pulsko i riječko brodogradilište.

Juraj Šoljić, glavni sindikalni povjerenik SMH-IS-a u "3. maju" , izražava negodovanje što je poslodavac izašao s podacima u javnost prije nego li su Radničko vijeće i sindikat bili upoznati s Planom zbrinjavanja radnika, te dodaje kako je pitanje svih pitanja u privatizaciji „3.maja": Kada država misli kontrolirati cjelokupnu privatizaciju i trošenje sredstava iz proračuna  preko 800 mil. kuna (samo u slučaju „3.maja" i Plana zbrinjavanja radnika ono iznosi gotovo 66 mil. kuna)?

Kako nastavlja Šoljić,  pitanje je i kada će i sam vlasnik transparentno postupiti, pa socijalne partnere- sindikate, upoznati s Planom restrukturiranja, kojeg su svi u Brusellesu vidjeli, a oni u „3. maju"  nisu?  Pitanje je i, u pogledu „3. maja", a odvojeno od samog restrukturiranja ostatka Grupe Uljanik, hoće li vlasnik temeljem obaveza iz Kupoprodajnog ugovora o prijenosu dionica (članak 18. st.3.) ispoštovati  svoju obavezu da s sindikatima koji djeluju u brodogradilištu potpiše socijalni sporazum prije definiranja Plana zbrinjavanja viška radnika ?

- Ako se ne nađe konsenzus o svim ovim točkama ili stajalištima (kako god) moglo bi doći do žustrih reakcija i sindikalnih aktivnosti. Vremena je vrlo malo sve bi se prema nastojanjima Uprave trebalo počet rješavati od polovice studenoga, a završno do kraja 2013. godine, zaključuje Juraj Šoljić.

Više na: www.sssh.hr


Prethodna stranica: Sitemap
Slijedeća stranica: Galerija fotografija


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija | Glasilo 'Metalac' | Informacije o aktivnostima | Kako uštedjeti kod kupnje? | Najnovije izmjene na stranicama