.     Print this page


Početna

09.10.2012

Izrada Programa restrukturiranja


MiD u prodaji »očišćen« od viška ljudi i gubitaka?

Piše NOVI LIST:

»NESLUŽBENE NAJAVE« U SKLOPU PLANIRANE ZASEBNE PRIVATIZACIJE TREĆEMAJSKE TVORNICE BRODSKIH MOTORA PRIPREMA SE I NOVA SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

MiD u prodaji »očišćen« od viška ljudi i gubitaka

U sklopu planirane zasebne privatizacije trećemajske Tvornice Motori i dizalice radi se, kako doznajemo, i nova sistematizacija radnih mjesta. Gotovo je sigurno da će dobar dio od 356 radnika morati otići. Tvornica »očišćena« od viška ljudi i gubitaka u bilanci uvjeti su koje je, navodno, postavio i zainteresirani austrijski ulagač, grupa »Pewag«. S obzirom na praznu knjigu narudžbi, nažalost, ova tvornica danas je u situaciji da su gotovo svi zaposleni - višak.
Dok u »3. maju« intenzivno rade na mogućoj prodaji MiD-a i matuljskog TIBO-a, uz znanje Ministarstva gospodarstva, ovakva je parcijalna privatizacija, što se tiče Bruxellesa, neslužbena. Naime, u prihvaćenom planu restrukturiranja »3. maja« »zacrtana« je privatizacija cijele grupe »3. maj«. U »3. maju« oko toga ne vide problem, ističući da plan restrukturiranja ionako mora doživjeti promjene zbog proteka vremena i neostvarenih poslovnih ciljeva koji su bili predviđeni.

Više na: www.novilist.hr- klikni link

Uprava je 27. rujna 2012.g. donjela odluku kojim se pristupa izradi planu restrukturiranja i da će Radničko vijeće i Sindikat sudjelovati u izradi planova kako restrukturiranja tako i plana zbrinjavanja viška radnika.Slijedeća stranica: O nama


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija | Glasilo 'Metalac' | Informacije o aktivnostima | Kako uštedjeti kod kupnje? | Najnovije izmjene na stranicama |