.     Print this page


Pregled novosti

01.07.2010

Vlada dala jamstvo 3.MAJ-u


Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju državnog jamstva

u korist Credit Suisse International/Credit Suisse, London Branch, u svrhu realizacije Ugovora o kreditu za financiranje gradnje četri broda (novogradnju 710, 711, 712 i 713.) u 3. Maj Brodogradilištu d.d., Rijeka, za korištenje treće tranše kredita.


Prethodna stranica: Dokumenti
Slijedeća stranica: Sitemap


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija | Glasilo 'Metalac' | Informacije o aktivnostima | Kako uštedjeti kod kupnje? | Najnovije izmjene na stranicama |