.     Print this page


Pregled novosti

31.12.2008

SSSH je na inicijativu SMH uputio Vladi RH Inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju u vezi članka 181. Stavak 1.  Zakona o mirovinskom osiguranju

Prethodna stranica: Dokumenti
Slijedeća stranica: Sitemap


Početna | O nama | Kontakt | Sindikalni krediti | Sindikalne pogodnosti | Linkovi | Prava radnika | Pristupnica | Dokumenti | Pregled novosti | Sitemap | Galerija fotografija Glasilo 'Metalac' Informacije o aktivnostima Kako uštedjeti kod kupnje? Najnovije izmjene na stranicama